Make your own free website on Tripod.com
L ode Runner 2


Mientras juegas, pulsa Esc y teclea "GLAZED DONUT". Esto activará los trucos.

F3 Retrocede un nivel
F4 Avanza un nivel
ALT+F12 Te dá 5 vidas
ALT+8 Te dá 10 bombas
ALT+K Poweruo "Beach ball"
ALT+I Powerup "Inviso"
ALT+T Powerup "Morph"
ALT+B Powerup "Cloak"

Cada vez que introduzcas un código oirás un sonido de confirmación.